IP-COM-PORT

* Θύρα IP TCP IP/ RS232/ RS 485 με RS232, Θύρες RS485 που χρησιμοποιούνται για προγραμματισμό, έλεγχο συσκευών τρίτων κατασκευαστών και σύνδεση δωρεάν IOS iPhone Ipad iPhone και δωρεάν εφαρμογή Android
* Έτοιμη ενσωμάτωση με δροσερό master, UPB Lights και άλλα
* Με το TIS IP COM μεγιστοποιούμε τη σύνδεση και την επικοινωνία με πρωτόκολλα αυτοματοποίησης τρίτων.