Αισθητήρας θερμοκρασίας

Αισθητήρας θερμοκρασίας για χρήση με HVAC ή οποιαδήποτε θύρα θερμοκρασίας