FIR-107T

35.00

Το FIR-107T (RF Τransmitter Host) είναι μία πρόσθετη μονάδα διανομής IR μέσω ομοαξονικού καλωδίου που επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει μία πηγή Audio/Video από περισσότερα δωμάτια της οικίας, χρησιμοποιώντας το υπάρχον τηλεχειριστήριο.

Want a discount? Become a member, sign up for a subscription plan.